Loading...

MASYA' ALLAH !!! TErnyata Masih Banyak Yang Salah Cara Mandi Wajib... Ini Mandi Wajib Yang Benar !!

Sponsored Links
Loading...
Loading...
Mandi wajib adalah perkataan yang mudah dimaksud, namun janganlah terperanjat bila disebutkan banyak umat Islam di tanahair kita yang tidak sah mandi wajibnya kerana tidak mengerjakannya dengan benar. 

Untuk lakukan mandi harus yang benar, seorang itu tidak bisa mengerjakannya dengan cuma mandi dengan cara berdiri atau duduk mencangkung sahaja. Demikian sebaliknya, ia harus dikerjakan dalam kedua2 kondisi untuk membolehkan seorang itu meratakan air ke semua anggota tubuhnya yang za*hir. 


Penolong Pengarah Bahagian Dakwah, Jabatan Perkembangan Islam Malaysia (JAKIM), Uztaz Haji Mat Jais Kamos, 49, menyatakan, bagaimanapun, berdasar pada pengalamannya sebagai sisa kadi di Petinggi Agama Islam Gombak Timur serta penceramah, dijumpai banyak umat Islam yang tidak tahu perkara ini. 

 " Mengakibatkan, mandi wajibnya jadi tidak sah kerana tidak penuhi satu diantara rukun mandi harus iaitu meratakan air keseluruh anggota tubuh yang za*hir. Jika mandi wajib tidak sah, ibadah yang dikerjakan oleh seorang itu juga ikut tidak sah. Tersebut mengakibatkan bila tidak lakukan mandi wajib dengan benar, " tegas beliau saat didapati di tempat tinggalnya di Taman Sri Keramat Kuala Lumpur. 

Mandi wajib yang sebagai mandi ju*nub atau jana*bah tidak bisa dilihat enteng oleh umat islam. Tiap-tiap orang yang mlakukannya mestilah tahu serta penuhi rukun2nya. Bila tidak mandi wajib seorang itu akan tidak sah. 

Rukun mandi wajib ada 3 perkara. Pertama, kemauan. Ke-2, menyingkirkan na*jis di tubuh. Ketiga, meratakan air keseluruh anggota tubuh yang za*hir. 

Kemauan mandi wajib : " Sahaja saya mengangkat hasar besar kerana Allah Taala. " Atau " Sahaja saya mandi wajib kerana Allah Taala. " 

Kemauan itu didalam hati serta ia sebaiknya diikutkan saat air hingga ke mana2 bahagian anggota tubuh. 

Untuk wanita yang habis ha*id, niat mandi wajib adalah : " Sahaja saya mengangkat hadas ha*id kerana Allah Taala. " 
Pada saat untuk wanita yang habis ni*fas, niat mandi wajibnya adalah : " Sahaja saya mengangkat hadas ni*fas kerana Allah Taala ". 

Niat itu bila dilambatkan atau saat seorang itu memulakannya selepas dia sudah membersihkan salah 1 anggota tubuhnya akan jadikan mandi wajibnya tidak sah. Oleh itu dia mestilah memulakan kembali tujuannya saat dia mula mengemukakan air keseluruh anggota tubuhnya. Seumpamanya dia punya niat sebelumnya air hingga ke tubuh, niat itu juga tidak sah. Oleh itu mandi wajibnya tidak sah. 

Tentang rukun mandi wajib yang ke2, iaitu menyingkirkan najis yang ada pada tubuh, menurut Ustaz Haji Mat Jais, menurut Imam Nawawi, bila kita ada na*jis di tubuh, na*jis itu bisa dibilas serentak dengan mandi wajib. artinya membersihkan na*jis dengan mandi itu bisa disekalikan. 

Sesaat rukun mandi wajib yang ke3, iaitu meratakan air ke semua anggota tubuh yang za*hir, mencakup kulit, rambut serta bulu yang ada di tubuh, sama ada bulu2 yang tidak sering atau lebat. Bila rambut seorang itu ditocang atau disanggul, seumpamanya tidaklah sampai air ke dalamnya, tocang atau sanggul itu wajiblah di buka. Bulu2 dalam lubang hidung juga, tidak harus dibilas kerana dikira batin. Namun seumpamanya, bulu2 didalam hidung itu berna*jis, ia wajiblah dibilas. 

Tentang kuku juga, bila didalam kuku ada kotoran yg bisa menghalang hingga air ke tubuh terutama di bahagian bawah kuku, kotoran itu wajiblah dibuang. Buang kotoran didalam kuku itu juga bisa dikerjakan saat tengah mandi. 

Mengenai rambut yg diwarnakan juga terkecuali inai, berikut yang merumitnya. 

Sesungguhnya bila rambut seorang itu diwarnakan dengan pewarna terkecuali inai, mandi wajib seorang itu tidak sah. Oleh itu, seorang yang mewarnakan rambutnya dengan pewarna terkecuali inai, bila dia akan mandi wajib, dia mestilah buang pewarna pada rambutnya terlebih dulu. Namun untuk buang pewarna itu juga bagaimana?.. 

Berikut yang rumitnya. Sedang pewarna pada rambut itu sesungguhnya tidak bisa dibuang demikian gampang. 

Yang mengakibatkan mandi wajib orang yang memakai pewarna pada rambutnya tidak sah kerana pewarna itu bakal menyalut rambutnya yang menghalang air hingga ke rambut. Ini berbeza dengan inai. Inai sesungguhnya akan meresap ke rambut, namun pewarna juga akan menyalut rambut mengakibatkan air terhambat ke rambut. 

Namun dalam soal ini, janganlah juga ada yang salah faham. Sesungguhnya pewarna itu bila di keluarkan sijil halal oleh JAKIM serta seumpamanya pewarna itu tidak berna*jis, tidaklah punya maksud jadi tidak sah. Dalam soal ini, sukalah saya menyebutkan bahawa sembahyang serta mandi harus itu berbeza. Jadi, mestilah dilihat dari sudut yg berbeda. 

Dalam soal ini dapat, sukalah saya menyebutkan, huraian tentang rukun mandi harus seperti yang sudah saya nyatakan ini yaitu adalah perbezaan sah atau tidak mandi harus. Jadi, ia perlulah diberikan perhatian yang lebih oleh umat Islam. 

Mengenai sebab2 seorang itu harus mandi wajib juga, Ustaz Haji Mat Jais menyatakan, sebab2nya terdiri dari pada 6 sebab. 3 sebab melibatkan lelaki serta wanita iaitu kerana berse*tu*buh meskipun tidak keluar air ma*ni, keluar air ma*ni serta ma*ti. Pada saat 3 sebab lagi cuma melibatkan golongan wanita sahaja, iaitu keluar dar*ah ha*id, ni*fas serta mela*hir*kan anak (wila*dah) . 

Mandi wajib bisa dikerjakan di mana2 dengan memakai air mutlak sama ada air telaga, air paip, sungai laut serta tasik. 

Untuk pasangan suami isteri yang ber*se*tu*buh juga, mereka tidak semestinya mandi selepas ber*se*tu*buh, namun diharuskan mandi saat menginginkan be*riba*dat. Selepas ber*setu*buh juga, bila ia dikerjakan pada saat malam, bila tidak mahu mandi wajib, seelok2nya ambil wuduk sebelum tidur itu adalah sunat, pada saat tidak berwuduk sebelumnya tidur yaitu mak*ruh.
Sponsored Links
Loading...
loading...
SHARE
Sponsored Links
Loading...

admin

admin.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
Loading...
    Blogger Comment
    Facebook Comment
Loading...
Loading...
Loading...